לחברת מיזוג אלון הלברשטט בע"מ עשרות שנות ניסיון בהתקנה, בתחזוקה ובתיקון של מערכות מיזוג אוויר.
החברה מספקת את שירותיה ללקוחות עסקיים ומוסדיים בכל הארץ, באמצעות צוות מתקינים מיומנים וטכנאי מיזוג אוויר מוסמכים.

 מערכות קירור מים (צ'ילרים)
 מערכות המבוססות על מגדלי קירור
 יחידות טיפול באוויר
 מערכות מיזוג אוויר מבוססות - גז (DX) 
 חדרים נקיים
 הורדת לחות וייבוש
 הוספת לחות
 טמפ' מים נמוכה מאוד ( כ 30- מעלות)
 מערכות מיזוג אויר מתקדמות VRF

החברה עובדת בשיתוף עם מיטב יועצי המיזוג בארץ ומבצעת פרויקטים בכל היקף.
ניתן לקבל רשימת ממליצים מפורטת במשרדי החברה.